Umowy sprzedaży, deweloperskie, najmu, dzierżawy, darowizny, zlecenia i inne

Oferujemy Klientom pomoc przy zawieraniu umów cywilnych oraz ich weryfikacji. Dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów badając stan prawny nieruchomości przed nabyciem/przejęciem oraz zabezpieczamy ich przed problemami mogącymi wystąpić w przyszłości. Wzory z internetu są niewystarczające dla zabezpieczenia Klientów, a sama konstrukcja umowy bowiem zapobiec wystąpieniu sporów w przyszłości. Mamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu wielomilionowych i skomplikowanych transakcji sprzedaży nieruchomości, wynajmu nieruchomości