Historia Kancelarii

Kancelaria powstała w wyniku połączenia sił doświadczonych adwokatów, w tym:

Adwokat Jan Stachura

Adwokata Jana Stachury, który swoje zainteresowanie sprawami nieruchomości rozpoczął przy okazji regulowania stanu prawnego nieruchomości nabytych przed wojną przez swojego dziadka – zastępcę notariusza oraz ojca – adwokata. Z biegiem lat adwokat Jan Stachura wyspecjalizował się w zagadnieniach związanych z dekretem warszawskim Przez prawie 20 lat z sukcesem zdobywał doświadczenie również w sprawach związanych z szeroko pojętą reprywatyzacją mienia, w tym w sprawach dotyczących reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu oraz nieruchomości wywłaszczonych.

Długoletnia praktyka na polu reprywatyzacyjnym, w tym udział w wielu przełomowych sprawach zakończonych precedensowymi rozstrzygnięciami sądowymi, skutkowały zdobyciem ogromnej wiedzy i doświadczenia, które znajdują swe odzwierciedlenie w najwyższej jakości świadczonych usług.

Adwokat Aleksandry Urbańskiej, która swoje doświadczenie w sprawach związanych z nieruchomościami nabyła Studia podyplomowe w zakresie…

Adwokat Aleksandra Urbańska

Adwokat Beata Wasyluk

Adwokat Beaty Wasyluk, która swoje zainteresowania sprawami związanymi z nieruchomościami rozpoczęła już podczas studiów, a następnie rozwijała podczas współpracy z doświadczonymi notariuszami, adwokatami oraz specjalistami z zakresu nieruchomości, w tym. m.in. w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy (1998-2003), a od 2003 roku z adwokatem Janem Stachurą. Kompleksowa obsługa spraw związanych z nieruchomościami przez szereg lat umożliwiła jej nabycie praktycznej wiedzy w niemal każdej dziedzinie prawa nieruchomości, czego wynikiem jest najwyższej jakości świadczonych usług.